صفحه اصلی | آثار چاپ شده | نمایشگاه ها | درباره نویسنده و شاعر | ارتباط با ما

راز فتح

با ضربه های سنگین ریا زمین خوردم 
دو باره قامت راست کردم تا از زمان جا نمانم 
در روشنایی روز انکارم کردند 
شیون نکردم تا صدای قلبم را بهتر بشنوم 
حالا دیگر مهم نیست که دوستم داشته باشند یا از من متنفر باشند 
مهم آنست که من بال هایم را به وسعت فکر بگشایم 
تا برای فتح لایه های زندگی بی آنکه خونی بریزم توان جنگیدن داشته باشم