صفحه اصلی | آثار چاپ شده | نمایشگاه ها | درباره نویسنده و شاعر | ارتباط با ما

قلب خورشید

حتی قلب خورشید هم به درد می آید 
وقتی می بیند ، در روشنایی روز 
به قلب پرنده های در پرواز شلیک می کنند 
لب بچه ماهی ها را به قلاب می کشند 
تا شب هنگام ، پدر خوانده ، در سالگرد تولدش 
به تفنگ آویخته بر دیوار و 
شاخ گوزن سر در خانه اش فخر بفروشد