صفحه اصلی | آثار چاپ شده | نمایشگاه ها | درباره نویسنده و شاعر | ارتباط با ما

سفره هفت سین

سفره هفت سین     باید تا آمدن بهار
با واژه‌های عاشقانه‌، هفت غزل بسرایم
ماهی‌های دربند را در هفت تنگ بلور به دریا بریزم
هفت پیمانه‌ی گندم را بر دشت‌های باران خورده بپاشم
و با هفت ترانه به دیدار مادربزرگ بروم
تا سفره‌ی هفت‌سین برای کامل شدنش
نبودن سبزه و ماهی را بهانه نیاورد
سپس با یک شاخه‌ی گل
سری هم به حاجی‌فیروز محله‌ی خودمان خواهم زد
با او از رنگ‌هایی که از دل خاک می‌رویند خواهم گفت
تا پیش از آنکه سفید را سیاه جلوه دهد
سیاه و سفید را همانگونه که هست شادی کند
تا نوروز باستانی‌ را شادتر از همیشه با ساز و دهل آغاز کنیم